Kinderboerderij en speeltuin

Bij de kinderboerderij kunnen de kinderen (klein en groot) kennis maken met diverse dieren.

Er zijn dwergschapen (Ouessant schapen), dwerggeiten (vanaf 19 april 2019), twee gezellige kunekune varkens, Franse hangoor konijnen en verschillende cavia’s. Er is een buiten volière met Agapornissen.
Half april 2019 worden er lammetjes verwacht van de dwergschapen.

Ook is er een 13-delig kippenverblijf opgenomen, waarin Drentse hoenders zijn gehuisvest in verschillende kleurslagen, zoals die vroeger overal in Drenthe op de boerenerven voorkwamen www.drentsehoenclub.nl.

Op het middenterrein zijn Drentse heideschapen te zien, kom in het voorjaar kijken naar de lammetjes!

Bij het schooltje zijn er oude spelletjes te doen zoals steltlopen en ringgooien.

Ook is er een mooie speeltuin bij de oude boerenherberg, halverwege het terrein.

Ellert en Brammert gaat op 1 juni weer open
In lijn met het landelijke beleid met betrekking tot het coronavirus zal het openluchtmuseum Ellert en Brammert de deuren weer openen op 1 juni 2020.
X