Historie van het openluchtmuseum

Ontstaan van Schoonoord
In 1954 heeft het dorp Schoonoord zijn 100-jarig bestaan gevierd. Enkele jaren na hetzelfde jubileum van het Oranjekanaal. Enkele tientallen jaren geleden is Schoonoord niets anders geweest dan een verspreide nederzetting van in hoofdzaak plaggenhutten, die werden bewoond door arbeiders, die vanuit de omliggende provincies hierheen kwamen om te werken, want door ontsluiting door middel van het Oranjekanaal konden de diverse venen geëxploiteerd worden. Deze zeer gemengde bevolking, voor een deel zelfs uit Hannover afkomstig, leefde arm en sober, was wel arbeidszaam, maar ruw en zelfs gevreesd door de bevolking van de omliggende Drentse dorpen. Een pastoor heeft er dan ook van gezegd, dat het geen Duitsers en geen Hollanders waren maar “Wilden” mede door de zeer primitieve huisvesting van deze mensen. Om deze historische situatie weer in herinnering te brengen zijn in 1954 verschillende van deze plaggenhutten weer opgebouwd en later met één en ander verder aangevuld.

Ontstaan van het openluchtmuseum
Een paar uur lang een eeuw terug in de tijd!
Het museum is ontstaan tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van Schoonoord in 1954. Als onderdeel van de festiviteiten werden een paar plaggenhutten gebouwd. Hiermede wilde men het wonen in vroegere tijden laten zien. De belangstelling was zo groot dat men besloot de hutten een blijvende plaats te geven. In de loop van de jaren hebben diverse uitbreidingen plaatsgevonden en is het museum geworden zoals het nu is. Het museum dankt zijn naam aan de beide reuzen uit de legende over deze rovers. De legende over Ellert en Brammert heeft zich volgens de overlevering afgespeeld op het Ellertsveld. In dit gebied ligt ook het museumterrein. Zij fungeren als blikvangers bij de ingang van het museum. De exploitatie van het museum vindt plaats zonder overheidssteun. Uw bezoek maakt dit mogelijk en wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld.