Vernieuwde kinderboerderij

Voor het nieuwe seizoen is de kinderboerderij vernieuwd!

Op vrijdag 3 mei om 14.00 uur was de opening van de vernieuwde kinderboerderij. Na een korte toespraak van onze voorzitter Cees Akker mocht de kleine Macy het lint doorknippen. Daarna was er voor de daarbij aanwezige bezoekers limonade en iets lekkers en er was een kleine verrassing voor de kinderen. Er is die ochtend ook nog een lammetje geboren.
De indeling van de boerderij is gewijzigd. Er is ruimte gemaakt voor de huisvesting van nieuwe bewoners. Zij hebben toegang tot een gezamenlijk plein, waar ook de kinderen kennis met ze kunnen maken.
Tot de nieuwe bewoners behoren een klein soort schapen en geiten. Ook zijn cavia’s en vogels aanwezig. De aanwezige konijnen en varkentjes houden ervan geknuffeld te worden.

Er zijn dwergschapen (Ouessant schapen), dwerggeiten, twee gezellige kunekune varkens, Franse hangoor konijnen en verschillende cavia’s. Er is een buiten volière met Agapornissen.
Half april 2019 worden er lammetjes verwacht van de dwergschapen.

Kom snel eens kijken naar de nieuwe dieren!