Tentoonstelling: Het verhaal achter het Oranjekanaal

Tentoonstelling: Het verhaal achter het Oranjekanaal.

Rond 1850 werd de aanval ingezet op het grote veengebied van Zuidoost Drenthe. Het bruine goud, de turf, lag hier in overvloed voor het grijpen.
In 1853 werd hiervoor voortvarend gestart met het graven van een kanaal dwars door Drenthe. Dit kanaal kreeg de naam ORANJEKANAAL. In 1856 was het kanaal over een afstand van 20 kilometer gevorderd en werd het Odoornerveen bereikt. Hiervoor moest eerst de rug van Sleen worden doorgraven. Over die rug lag van oudsher een van de belangrijkste doorgaande routes: van Coevorden naar Groningen. Bij de brug die over het kanaal gebouwd werd concentreerde zich de bebouwing van de nieuwe veenkolonie en ontstond in 1854 het dorp Schoonoord. Het Oranjekanaal heeft voor Schoonoord een bijzondere betekenis.

Het ontwerp van de tentoonstelling is van de hand van Willem Vugteveen en er is mede vormgegeven door fotograaf Sake Elzinga.