Stimuleringsprogramma “Gezond in Coevorden”

23 november 2018

In het kader van het gemeentelijke Stimuleringsprogramma “Gezond in Coevorden” heeft het openluchtmuseum subsidie ontvangen voor het organiseren van allerlei activiteiten, die kunnen bijdragen aan de bewustwording over gezonde voeding.

Eén van de activiteiten heeft op vrijdag 23 november j.l. plaatsgevonden in CBS de Kiel. Kinderen van deze school hebben uit de Historische Moestuin boerenkool gehaald, waarvan in de school een maaltijd is samengesteld.
De foto’s geven een impressie van deze bijzonder geslaagde gebeurtenis. Het geheel vond plaats onder de deskundige leiding van Willem Vugteveen, die de activiteiten organiseert en begeleidt namens het openluchtmuseum.