Smederij

Voor de landbouw en de veeteelt was de smid een onmisbare ambachtsman. In de smederij werden zeisen, spaden, schoffels en landbouwwerktuigen gemaakt of gerepareerd. En hier werden de paarden van hoefijzers voorzien. Als de smid even tijd over had, smeedde hij ook wel stuiters en hoepels voor de dorpskinderen.

Ook in de smederij worden regelmatig demonstraties gegeven door vrijwilligers.

Ellert en Brammert is zonder reservering te bezoeken!
Bij de herberg kunt u afhalen en het nuttigen bij de tafels en stoelen die verspreid staan op het terrein.
X