Smederij

Voor de landbouw en de veeteelt was de smid een onmisbare ambachtsman. In de smederij werden zeisen, spaden, schoffels en landbouwwerktuigen gemaakt of gerepareerd. En hier werden de paarden van hoefijzers voorzien. Als de smid even tijd over had, smeedde hij ook wel stuiters en hoepels voor de dorpskinderen.

Ook in de smederij worden regelmatig demonstraties gegeven door vrijwilligers.

Ellert en Brammert is zonder reservering te bezoeken!
In lijn met het landelijke beleid met betrekking tot het coronavirus heeft het openluchtmuseum Ellert en Brammert de deuren weer geopend op 1 juni 2020 en is zonder reservering te bezoeken.
X